Gmina Jedlińsk

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

1 lipca 2013 r. w Jedlińsku przy ul. Ogrodowej 51A został uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku, do którego mieszkańcy gminy Jedlińsk mogą bezpłatnie dostarczać selektywnie zebrane odpady problemowe, powstające w gospodarstwie domowym, które ze względu na rodzaj i gabaryty nie mogą być odebrane w ramach zbiórki u źródła.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest:

 • w dni robocze, od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 15:00
 • w dwie soboty miesiąca, od godz. 9:00 do godz. 13:00

W 2020 roku PSZOK czynny jest w soboty w następujących terminach:

 

Miesiąc

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

 

Dzień miesiąca

11 i 25

8 i 22

7 i 21

4 i 25

9 i 23

6 i 20

Miesiąc

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

 

Dzień miesiąca

4 i 18

8 i 22

5 i 19

3 i 24

7 i 21

5 i 19

 

Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie niżej wymienione odpady powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych położonych na terenie gminy Jedlińsk. Odpady dostarczone są własnym transportem lub na koszt własny.

 • tworzywa sztuczne typu wiadra, skrzynki, doniczki, meble ogrodowe, folie, itp.;
 • papier i tektura – opakowania z papieru i tektury, gazety, książki, katalogi, tektura, worki papierowe;
 • szkło – opakowania ze szkła, opróżnione z resztek czyste butelki i słoiki (bez zakrętek, zacisków, gumowych uszczelek) oraz inne opakowania szklane;
 • odpady wielkogabarytowe – stare meble np.: szafy, stoły, kanapy, wykładziny, dywany, krzesła, fotele, nieuszkodzona ceramika sanitarna;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – sprzęt RTV/AGD;
 • zużyte baterie i akumulatory – baterie i akumulatory;
 • odpady zielone – trawa, liście, gałęzie;
 • zużyte opony – opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 ton;
 • odpady budowlane i remontowe pochodzące z remontów prowadzonych we własnym zakresie – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (cegła, tynki, glazura, terakota, uszkodzona ceramika sanitarna, opakowania po sylikonach, cemencie, fugach, płyty karton-gips, tapety (z wyłączeniem azbestu, smoły, papy, styropianu budowlanego, opakowań po farbach i lakierach), potłuczone szyby, stolarka okienna, drzwi);
 • popiół i żużel – popiół, żużel pochodzący z gospodarstw domowych;
 • tekstylia – odzież, firany, zasłony, obrusy;
 • chemikalia – pozostałości, farb, tuszy, klejów oraz opakowania zanieczyszczone tymi substancjami, rozpuszczalniki do farb i lakierów.

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • materiały zawierające azbest, papę, smołę itp.
 • szyby samochodowe,
 • szkło zbrojone i hartowane,
 • części samochodowe,
 • styropian budowlany,
 • inne, wskazujące na to, że nie powstały w gospodarstwach domowych.

Przeterminowane lekarstwa należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie aptek i placówek służby zdrowia tj.:

 • Apteka, Jedlińsk ul. Warecka 5,
 • Ośrodek Zdrowia w Jedlińsku, ul. Warecka 4
 • Ośrodek Zdrowia we Wsoli, ul. Leśna 7,
 • Ośrodek Zdrowia w Bierwcach,
 • Punkt apteczny w Bierwcach.

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać do Referatu Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Jedlińsku:

 • pisemnie
 • telefonicznie pod numerem 48 32 13 098
 • osobiście

Dokonując zgłoszenia, należy podać w szczególności adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, datę wystąpienia nieprawidłowości, opis nieprawidłowości oraz w miarę możliwości dowody potwierdzają zaistnienie nieprawidłowości (np. zdjęcie). Szczegółowe zasady przyjmowania odpadów problemowych określa regulamin dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Banery

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.