Gmina Jedlińsk

"Jedliński Raczek"

   Wójt Gminy Jedlińsk, dostrzegając potrzebę wyróżnienia i docenienia szczególnych zasług na rzecz gminy, ustanowił Statuetkę Honorową „Jedliński Raczek”. Statuetką wyróżniane są osoby lub instytucje, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i społecznego gminy, pielęgnowania tradycji i kultury oraz kształtowania postaw etycznych i obywatelskich.

   Jest to statuetka ceramiczna, wykonana z gliny czerwonej, szkliwiona. Jej forma posiada podwójną symbolikę. Pierwsze znaczenie, wyraźnie nawiązujące do nazwy „Jedliński Raczek”, to odniesienie do licznie występujących niegdyś w wodach Radomki raków – górna część statuetki przypomina złożone szczypce raka. Jednocześnie można tu dostrzec także sylwetkę człowieka z uniesionymi do góry i złączonymi nad głową rękoma, co symbolizuje siłę i triumf, ale także pasję i uczucie – ręce wyraźnie układają się w obrys serca.

   Autorem projektu statuetki i jej wykonawcą jest artysta mieszkający na terenie gminy Jedlińsk, w Brodzie – Artur Wąsowicz.

   Artur Wąsowicz urodził się w 1986 r. w Radomiu. Jest absolwentem Liceum Plastycznego im. Józefa Brandta w Radomiu oraz Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej, gdzie w pracowni rzeźby dra Wiesława Jelonka, uzyskał z wyróżnieniem dyplom magistra sztuki na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (aneks w pracowni malarstwa prof. Andrzeja Gieragi oraz aneks w pracowni grafiki warsztatowej prof. Andrzeja Markiewicza). W swojej twórczości koncentruje się na rzeźbie, ceramice i rysunku, ale także na grafice komputerowej. Podczas studiów, w 2011 r., by stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Zrealizował cztery wystawy indywidualne oraz brał udział w dwudziestu ośmiu wystawach zbiorowych (Ostrów Wielkopolski, Poznań, Radom, Świnoujście), na których był czterokrotnie nagradzany. Brał także udział w wystawach międzynarodowych (m.in. wystawa „Oblicza Azji” w Muzeum Etnograficznym w Warszawie). Inspiracji dla swych działań poszukuje w przyrodzie oraz otaczającej go rzeczywistości, interpretuje je i kreuje posługując się zdobytą wiedzą i intuicją.

Osoby i instytucje nagrodzone statuetką "Jedliński Raczek"

Ks. prał. dr Henryk Ćwiek – emerytowany proboszcz parafii pw. świętych Apostołów Piotra i Andrzeja w Jedlińsku. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, gdzie później powierzono mu stanowisko wykładowcy muzyki i śpiewu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1959 r. W 1987 r. rozpoczął pracę wykładowcy w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, równocześnie obejmując probostwo i dziekanię w Jedlińsku. Był wykładowcą i dyrektorem szkół organistowskich. Do jego dorobku artystycznego należą m.in. kompozycje pieśni religijnych, opracowania chórowe oraz śpiewniki. Ksiądz Ćwiek jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich, a od 2015 r. także członkiem honorowym Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. W 2002 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obronił rozprawę doktorską z zakresu teologii pastoralnej. Statuetkę "Jedlińskiego Raczka" otrzymał 4 marca 2014 r.

Dr Krzysztof Sadurski – prezes zarządu Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku. Z wykształcenia ekonomista, w 2002 r. uzyskał na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej stopień doktora nauk ekonomicznych. Ze spółdzielczością radomską i jedlińską jest związany od 1975 r. W 1995 r. objął kierownictwo Banku Spółdzielczego w Jedlińsku zostając prezesem zarządu. W ciągu prawie dwóch dekad zarządzania bankiem wykreował go na jedną z czołowych firm regionu i kraju. Statuetkę "Jedlińskiego Raczka" otrzymał 4 mraca 2014 r.

Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli – muzeum to jest jedynym w Polsce i Europie muzeum poświęconym pamięci i twórczości Witolda Gombrowicza. Mieści się we Wsoli, w zabytkowym pałacyku należącym w przeszłości do Gombrowiczów, gdzie pisarz często bywał i tworzył. Muzeum zostało otwarte w 2009 r. i funkcjonuje jako oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Placówka nie ogranicza się jedynie prezentowania pamiątek związanych z Witoldem Gombrowiczem, jego działalność to także liczne spotkania z artystami, odczyty poezji i prozy, warsztaty literackie. Statuetkę "Jedlińskiego Raczka" Muzeum otrzymało 4 mraca 2014 r. (statuetkę odebrał Tomasz Tyczyński – kierownik Muzeum)

Dariusz Cielniak – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jedlińsku. Statuetkę "Jedlińskiego Raczka" otrzymał 17 lutego 2015 r.

Janusz Kaczmarek urodził się w 1935 r. w Wyśmierzycach. Przez 49 lat grał w Orkiestrze Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlińsku. Udzielał się w zarządzie OSP w Jedlińsku – przez 7 lat był sekretarzem w tym zarządzie. Zebrał materiały i spisał Kronikę Straży od 1917 r. do 2009 r. Przez kilka lat prowadził także kronikę zdjęciową Straży. W 1995 r. wraz z kilkuosobową grupą założył Towarzystwo Miłośników Ziemi Jedlińskiej. Był współorganizatorem i przez 17 lat prowadził społecznie wraz z grupą osób Muzeum Ziemi Jedlińskiej im. ks. Jana Kloczkowskiego. Przyczynił się do umieszczenia w kościele w Jedlińsku tablicy upamiętniającej ks. Jana Kloczkowskiego, który przez 45 lat był proboszczem parafii Jedlińsk. Przez 40 lat – od 1971 r. do 2011 r. – pisał prywatną kronikę Jedlińska. Statuetkę "Jedlińskiego Raczka" otrzymał 9 lutego 2016 r.

Maria Rajkowska z domu Fijałkiewicz, córka Marii i Józefa, urodziła się 30 października 1932 r. w Jedlińsku. W wieku 7 lat straciła matkę, a w 1944 r. Niemcy aresztowali i zamordowali jej ojca – Józefa Fijałkiewicza. Jako 11-letnia dziewczynka pomagała ojcu w przenoszeniu i ukrywaniu ulotek i gazetek związanych z działaniami Armii Krajowej. W roku 1946, w wieku 14 lat, wraz z siostrą Jadwigą, została zabrana z domu w Jedlińsku przez służby Urzędu Bezpieczeństwa w Radomiu. Siostry były przetrzymywane przy ul. Moniuszki i Sienkiewicza (obecnie Pałac Ślubów) za działalność ojca.

Od urodzenia jest związana z Jedlińskiem. Przez wiele lat pracowała w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jedlińsku. Jest oddanym społecznikiem i patriotą. Życzliwa i serdeczna dla wszystkich, niezwykle skromna. Pielęgnuje wartości chrześcijańskie oraz te zakorzenione w bardzo trudnych czasach pookupacyjnych.

Działała w Komitecie Obywatelskim Ziemi Radomskiej, w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym oraz Komitecie Obywatelskim Ziemi Jedlińskiej. Jest członkiem Związku Kombatantów Polskich.

W 1994 r. była jednym ze współzałożycieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Jedlińskiej, a w 1998 r. – Muzeum Ziemi Jedlińskiej im. ks. Jana Kloczkowskiego. Jej mężem był Karol Rajkowski, wieloletni kapelmistrz Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlińsku.

Dzięki jej osobistym staraniom nadano nazwę Armii Krajowej ulicy wybudowanej w północnej części Jedlińska (znanej dotychczas jako południowa obwodnica Jedlińska), upamiętniając działalność żołnierzy pod dowództwem komendanta Józefa Fijałkiewicza. Statuetkę "Jedlińskiego Raczka" otrzymała 6 marca 2016 r.

Banery

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.