Gmina Jedlińsk

Zbiórka wyrobów zawierających azbest

Bezpłatna zbiórka wyrobów zawierających azbest

UWAGA MIESZKAŃCY
Bezpłatna zbiórka wyrobów zawierających azbest

   W związku z planowanym wystąpieniem przez Urząd Gminy w Jedlińsku do Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dotacji na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Jedlińsk informuję, że od 06.12.2017 r. do 29.12.2017 r. w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, pok. 03 (Referat Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami) przyjmowane będę wnioski dotyczące zgłoszenia do odbioru i utylizacji odpadów azbestowych z nieruchomości na terenie gminy Jedlińsk.

   O bezpłatny odbiór i utylizację ubiegać się mogą osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub zarządcami nieruchomości z terenu gminy Jedlińsk.

   Składając wniosek należy dokładnie określić rodzaj wyrobu (np. płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa), ilość w m² lub Mg oraz wypełnić na miejscu w Urzędzie Gminy niezbędne załączniki.

   Wniosek wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, pok. 03 oraz na stronie internetowej www.jedlinsk.pl (do pobrania poniżej).

   Szczegółowe informacje pod nr telefonu 48 32 13 098.

Wójt Gminy Jedlińsk
Kamil Dziewierz

Pliki do pobrania:

Banery

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.