Gmina Jedlińsk

Tablica ogłoszeń

UWAGA MIESZKAŃCY

Bezpłatna zbiórka wyrobów zawierających azbest

W związku z planowanym wystąpieniem przez Urząd Gminy w Jedlińsku do Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dotacji na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jedlińsk informuję, że od 16.01.2017 r. do 08.02.2017 r. w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, pok. nr 03 (Referat Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami) przyjmowane będę wnioski dotyczące zgłoszenia do odbioru i utylizacji odpadów azbestowych z nieruchomości na terenie Gminy Jedlińsk.

O bezpłatny odbiór i utylizację ubiegać się mogą osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub zarządcami nieruchomości z terenu gminy Jedlińsk.

Składając wniosek należy dokładnie określić rodzaj wyrobu (np. płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa), ilość w m2 lub Mg oraz wypełnić na miejscu w Urzędzie Gminy niezbędne załączniki.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, pok. nr 03 oraz na stronie internetowej www.jedlinsk.pl.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 48 32 13 098.

                                                                                             Wójt Gminy Jedlińsk

                                                                                               /-/ Kamil Dziewierz

» Pobierz załącznki «

Obwieszczenie
Wójta Gminy Jedlińsk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej w granicach sołectw: Romanów, Urbanów, Zawady Nowe, Gutów, Ludwików, Mokrosęk, Narty, Płasków, Bierwce, Górna Wola, Nowa Wola i Jedlanka – etap I

Obwieszczenie
Wójta Gminy Jedlińsk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlińsk obejmującej część obszaru sołectwa Bierwce

Grzegorz Rokiciński, leśniczy Nadleśnictwa Radom w 2016 r. pełni dyżury
we wtorki w godz. 9:00–12:00 w następujących terminach:
styczeń: 12, 19, 26; luty: 9, 16, 23; marzec: 8, 15, 22; kwiecień: 12, 19, 26; maj: 10, 17, 24; czerwiec: 14, 28; lipiec: 5, 12, sierpień: 16, 23; wrzesień: 13, 20, 27, październik: 11, 18, 25; listopad: 15, 22, 29; grudzień: 6, 13, 20.
tel. 696 454 316

Punkt Doradztwa Rolniczego Terenowego Zespołu Doradczego w Radomiu czynny w każdy wtorek
w godz. 7:30–15:30
w Urzędzie Gminy w Jedlińsku – pok. nr 11

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia powierzył wykonywanie świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców obszaru całego powiatu radomskiego
 

SAMODZIELNEMU PUBLICZNEMU ZESPOŁOWI ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIONKACH

Miejsca udzielania świadczeń:
- Radom, ul. Okulickiego 58/78, tel. 48 331 26 78, kom. 516 192 665
- Pionki, ul. Sienkiewicza 29, tel. 48 381 86 38, kom. 500 167 539

Świadczenia obejmują:
- ambulatoryjną opiekę lekarską
- wyjazdową opiekę lekarską
- udzielanie świadczeń w domu pacjenta
- ambulatoryjne świadczenia pielęgniarskie
- wyjazdowe świadczenia pielęgniarskie w domu chorego

Uprawnione firmy świadczące usługi komunalne na terenie gminy Jedlińsk:
1. Nieczystości ciekłe
2. Rejestr działalności regulowanej – odpady

Banery

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.