Gmina Jedlińsk

Tablica ogłoszeń

Informujemy, że wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Jedlińsk” ze środków dotacyjnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie będzie rozpatrzony pod warunkiem wystąpienia wolnych środków finansowych.

WÓJT GMINY JEDLIŃSK

INFORMUJE

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, na stronie internetowej Gminy Jedlińsk: www.jedlinsk.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jedlińsk: www.bip.jedlinsk.pl oraz zamieszczone w prasie codziennej o zasięgu lokalnym zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Mokrosęku, która stanowi własność Gminy Jedlińsk.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11.09.2017 R.

W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY W JEDLIŃSKU, UL. WARECKA 19

W SALI KONFERENCYJNEJ

O GODZINIE 10:00

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, pok. nr 03 w godzinach urzędowania lub pod numerem telefonu 48 32 13 098.

 

Wójt
/-/ Kamil Dziewierz

 

 

Grzegorz Rokiciński, leśniczy Nadleśnictwa Radom w 2017 r. pełni dyżury
we wtorki w godz. 9:00–12:00 w następujących terminach:
styczeń: 10, 17, 24; luty: 7, 14, 21; marzec: 7, 14, 21; kwiecień: 4, 11, 18; maj: 9, 16, 23; czerwiec: 6, 13; lipiec: 18 (zastępstwo); sierpień: 8, 22, 29; wrzesień: 12, 19, 26, październik: 10, 17, 24; listopad: 4, 14, 21; grudzień: 5, 12, 19.
tel. 696 454 316

Punkt Doradztwa Rolniczego Terenowego Zespołu Doradczego w Radomiu czynny w każdy wtorek
w godz. 7:30–15:30
w Urzędzie Gminy w Jedlińsku – pok. nr 11

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia powierzył wykonywanie świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców obszaru całego powiatu radomskiego
 

SAMODZIELNEMU PUBLICZNEMU ZESPOŁOWI ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIONKACH

Miejsca udzielania świadczeń:
- Radom, ul. Okulickiego 58/78, tel. 48 331 26 78, kom. 516 192 665
- Pionki, ul. Sienkiewicza 29, tel. 48 381 86 38, kom. 500 167 539

Świadczenia obejmują:
- ambulatoryjną opiekę lekarską
- wyjazdową opiekę lekarską
- udzielanie świadczeń w domu pacjenta
- ambulatoryjne świadczenia pielęgniarskie
- wyjazdowe świadczenia pielęgniarskie w domu chorego

Uprawnione firmy świadczące usługi komunalne na terenie gminy Jedlińsk:
1. Nieczystości ciekłe
2. Rejestr działalności regulowanej – odpady

Banery

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.