Gmina Jedlińsk

Tablica ogłoszeń

Wójt Gminy Jedlińsk
informuje

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, tablicy ogłoszeń sołectwa Ludwików oraz na stronie internetowej Gminy Jedlińsk: www.jedlinsk.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jedlińsk: www.bip.jedlinsk.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Ludwikowie stanowiących własność Gminy Jedlińsk.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10.12.2019 r.
W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY W JEDLIŃSKU, UL. WARECKA 19

W SALI KONFERENCYJNEJ
O GODZ. 10:00

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Jedlińsk, ul. Warecka 19, pok. Nr 3 w godzinach urzędowania lub pod numerem telefonu (48) 32 13 098.

» Ogłoszenie o V ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości
położonych w Ludwikowie

Informacja o wyniku konsultacji społecznych w sprawie celowości wprowadzenia nazw ulic w obrębie geodezyjnym Jedlanka obejmującym miejscowości: Jedlanka, Kępiny, Czarna Rola

Informujemy, że do udziału w konsultacjach uprawnionych było 984 osoby. W konsultacjach wzięło udział 91 osób, z tego:

  1. za prowadzeniem nazw ulic opowiedziało się 72 osoby
  2. przeciw wprowadzeniu nazw ulic opowiedziało się 19 osób.

Wójt Gminy
Kamil Dziewierz

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w sołectwie Bierwce
Tekst planu
Załącznik graficzny
Prognoza oddziaływania na środowisko:
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

Grzegorz Rokiciński, leśniczy Nadleśnictwa Radom w 2018 r. pełni dyżury
we wtorki w godz. 9:00–12:00 w następujących terminach:
styczeń: 9, 16, 23; luty: 6, 13, 20; marzec: 6, 13, 20; kwiecień: 10, 17, 24; maj: 8, 15, 22; czerwiec: 12, 26; lipiec: 10, 24 (zastępstwo); sierpień: 7, 21, 28; wrzesień: 11, 18, 25; październik: 9, 16, 23; listopad: 6, 13, 20; grudzień: 4, 11, 18.
tel. 696 454 316

Punkt Doradztwa Rolniczego Terenowego Zespołu Doradczego w Radomiu czynny w każdy wtorek
w godz. 7:30–15:30
w Urzędzie Gminy w Jedlińsku – pok. nr 03

Uprawnione firmy świadczące usługi komunalne na terenie gminy Jedlińsk:
1. Nieczystości ciekłe
2. Rejestr działalności regulowanej – odpady

Banery

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.